Споделен опит от дългогодишната фамилна кравеферма “Рогови” може да видите във видеото с демонстрация на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Фокусът е върху предимствата на доенето на млечни крави с роботизирана система.

Овцевъд: С извънредната помощ ще се издължим за фуражите, които сме запазили

Представена е историята, развитието и настоящото състояние на фермата в село Котленци, област Добрич, а лично стопанката Радослава Рогова е лектор и демонстратор на тематичния семинар на НССЗ.

Роботизираната система за доене на крави е технология, която става все по-разпространена в семейните ферми в България. Тя облекчава труда на фермера и е съобразена с нуждите на животните, като се извършва трикратно или четирикратно издояване в денонощието. 

Цялата система е създадена така, че роботът да допринася и за хуманното отношение към животните. 

Чрез видеото ще надникнете още в ежедневието и организацията на работата във ферма „Рогови”. Предоставена е и ценна информация за отглеждането на кравите и телетата в стопанството.

Вижте повече във видеото.