Водещият закон на Европейския съюз за природата е „лош“ и трябва да бъде преразгледан след европейските избори през юни. Това каза премиерът на Белгия, страната ротационен председател на Съвета на Европейския съюз в интервю за dezondag.be. 

Въпреки протестите: Европарламентът гласува Закона за възстановяване на природата

 

Съдбата на Закона за възстановяване на природатае в неизвестност, след като не намери достатъчна подкрепа сред министрите на околната среда от общността. 

Какви промени предвижда Законът за защита на природата
За да постигнат общите цели на Европейския съюз, държавите-членки трябва да възстановят най-малко 30% от местообитанията, обхванати от новия закон (гори, пасища и влажни зони до реки, езера и коралови легла) от лошо в добро състояние до 2030 г., като обхванатите площи се увеличат до 60% до 2040 г. и 90% до 2050 г. 

 

В края на февруари Европейският парламент одобри, макар и с малко мнозинство, тристранния компромис относно закона за опазване на природата. При това положение гласуването в Съвета по околна среда в края на март се смяташе за формалност.

Но тъй като няколко дни преди срещата на министрите на околната среда на ЕС Унгария даде сигнал, че не одобрява закона, в Брюксел стана ясно, че няма да има квалифицирано мнозинство за проекта. Поради това белгийското председателство на ЕС бързо премахна точката от дневния ред.

Промените в ДЗЕС са одобрени. Започна смекчаването на зелените правила на ОСП

 

Белгийският премиер Александър Де Кроо добавя: „Не съм против закон, който защитава нашата природа, напротив. Аз съм против лошото законодателство. Законът трябва да се върне към чертожната дъска. Нека разберем внимателно в следващия законодателен орган как ще подходим към това“.

Законът за възстановяване на природата „ще създаде повече несигурност“, твърди още Де Кроо.