Какви са настоящите заплахи пред отглеждането на местни породи овце и кози и какви за решенията за преодоляването им? Отговорите на проф. д-р Дойчо Димов от Аграрен университет – Пловдив ще научите от записа на семинара на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Пролетни тревоги: Каква ще е цената на гергьовските агнета?

Във видеоурока се акцентира върху управлението на местните породи овце и кози в посока за подобряване на управлението на генетичните ресурси. Показани са редица данни за популацията и характеристиките на породите. Така например е изнесена таблицата за категоризация на рискови статус (според ФАО), в която се вижда, че шест от местните породи овце са застрашени – Местна старозагорска, Бяла Маришка, Копривщенска, Сакарска, Брезнишка и Карнобатска.

Според проф. Димов настоящите заплахи за местните породи овце и кози са: 
  • Нова, тежка нормативна уредба за отглеждане на животните, като се има предвид именно чл. 137 от Наредба 44;
  • Изчезването на малките ферми и дребните собственици;
  • Лош дизайн на развъдните програми за местните породи овце и кози;
  • Нелоялна конкуренция с интродуцираните породи;
  • Липса на промоция на породни продукти от месо, мляко, вълна;
  • Слаб изследователски интерес;
  • Фрагментация на местните породи чрез признаване на няколко развъдни организации за местни породи, застрашени от изчезване (неправилна политика).

В лекцията си експертът разглежда и дейности, фокусирани върху увеличаването на търсенето на породни продукти и услуги, като показва и примери от конкретни ферми. Проф. Димов прави паралел със сиренето Маншего, което се произвежда само от едноименната испанска порода, или словенското сирене от породата Бовек.

В презентацията за актуалните аспекти на отглеждането на женски и мъжки шилета за разплод пък се въвежда и обяснява понятието „ремонт на стадото“. От видеоурокът също така ще научите какви са фуражите и дажбите, които трябва да се осигурят на шилетата през оборния период.