Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри 700 млн. евро за земеделие и биоикономика, съобщиха от Европейската комисия. С новата финансираща схема ЕИБ ще отключи 1,6 млрд. евро инвестиции в сектора. ЕИБ създава този план за подкрепа за най-пострадалите от пандемията от коронавирус малки и средни предприятия, включително тези от земеделско-хранителния сектор.

ЕК предлага: По-високи авансови директни плащания за фермерите

Чрез този инструмент ще се подпомогнат частни компании по веригата на производство и преработка на храни, биоматериали и биоенергия. Той ще бъде гарантиран от бюджета на ЕС чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции, който формира финансовия стълб на Инвестиционния план за Европа.

Кредитираща програма ще осигури директно кредитиране за инвестиции в частния сектор на стойност от 15 до 200 млн. евро. Заемите от ЕИБ по тази схема ще варират между 7,5 и 50 млн. евро. Целевите инвестиции ще подкрепят опазване на околната среда и природните ресурси, възобновяема енергия, иновации, конкурентоспособност и енергийна ефективност. Програмата ще допринесе за гарантиране и създаване на заетост в селските райони и съответно ще популяризира селското развитие и териториалната интеграция в ЕС.

Новата схема се явява продължение на първите заеми от 400 млн. евро за земеделие и биоикономика, които бяха отпуснати през 2018 г. и са вече почти напълно изпълнени. Те породиха съществен интерес на пазара с многобройни проекти в няколко европейски държави - Франция, Полша, Ирландия, Италия и Латвия.

 

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

100 хил. евро на ферма плюс de minimis – възможно ли е?

Правила и работа по време на криза - всичко на едно място

Производители настояват за безлихвени кредити от ДФЗ