Въвеждането на европейски зелени коридори за т.нар. „критични работници“, в които влизат и заетите в селското стопанство, притесняват членовете на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

100 хил. евро на ферма плюс de minimis – възможно ли е?

В свое писмо до Националния оперативен щаб за борба с коронавируса браншът изразява своето опасение, че свободното движение на български работници в ЕС може да застраши не само сектора, но и здравето на голяма част от населението. 

„Ако се даде възможност на нашите работници да отидат на „сезонен гурбет“ във високорискови държави, те неминуемо ще застрашат българските земеделски стопанства при завръщането си в родината след приключване на временния им ангажимент“, твърдят от асоциацията.

Те разполагат с информация, че посредници на работна ръка у нас вече търсят български работници за Англия, Германия и Испания. Ето защо от асоциацията предлагат следното.

„В случай че се вземе решение за отварянето на подобни зелени коридори за работници, те да не бъдат допускани обратно в страната, докато не приключат извънредните мерки – както в съответната държава приемник, така и в България“, обясняват от бранша.

Само преди ден земеделската асоциация заедно с още 40 браншови организации подписаха общ апел с предложение за специално карантиниране на земеделските работници. 

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

АЗПБ предлага и друга мярка за трайно безработните, които се регистрират на борсата – да се задължат да прилагат 14-дневен извънреден труд в селското стопанство. 

„Хиляди българи се регистрират ежедневно на трудовата борса, а земеделието страда от остър недостиг на работници. Работа има и въпреки студената пролет, очакваме добра реколта от плодове и зеленчуци“, казват от земеделската асоциация. 

В тази връзка те имат и друго предложение – търговските вериги да се ангажират поне 50% от продаваните хранителни продукти да са с български произход.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Браншовици: Да има специален режим на карантина за работниците

Браншовици: Малките фермери са най-застрашени от бедност в кризата

От бранша: Имаме нужда от работници, но ще можем ли да им платим?