Във времена, в които ситуацията се променя ежедневно, браншови организации се надпреварват да изпращат отворени писма към държавата. Една от тях е Национална био асоциация (НБА), която излиза с конкретни предложения към Министерството на земеделието (МЗХГ).

Браншовици: Да има специален режим на карантина за работниците

Най-големите им притеснения са свързани със събирането на много работници на едно място. В повечето случай те работят навън и то предимно на достатъчно разстояние. За всеки случай обаче от НБА настояват браншовите организации съвместно с кризисния щаб при МЗХГ да разработят указания за работа на групи работници.

Тук идва и следващото им искане – производителите да бъдат компенсирани за допълнителните разходи по изпълнението на тези указания, като хигиенизиране, дезинфекциране, осигуряването на допълнителен транспорт, осигуряването на водоноски до работните полета за измиване на амбалажа и ръцете на работниците.

За да привличат по-качествена и по-квалифицирана работна ръка и земеделски работници от завърналите се от чужбина, биопроизводителите настояват схемата 60:40 да се прилага също за сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“, както и при еднодневните трудови договори.

НБА: „Нужно е да се разработят комплексни мерки, с които да задържим тези кадри в България, за земеделието и преработката.“

Друго тяхно предложение за кардинална промяна е да се спре обвързаната подкрепа за картофите. Вместо това тя да бъде разпределена за плодове и зеленчуци.

„Картофите във всички страни членки на ЕС не са плодове и зеленчуци, тъй като са изцяло механизирано производство и нямат спецификата на производството на плодове и зеленчуци, с много ръчен труд. Освен това за производството на картофи се дават и няколко други държавни помощи и площите с картофи станаха сравнително големи. По този начин ангажират сравнително голям ресурс за обвързана подкрепа“, обосновават се от НБА.

По отношение на държавната помощ за инвестиции в растениевъдството, известна още като държавна помощ за изграждане на хладилници, от НБА предлагат срокът да се удължи с толкова, с колкото е обявено извънредното положение. Към момента има проект за неговото удължаване до 13 май, което са минимум 3 месеца, в които обаче са наложени епидемиологични мерки.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

В момента е затруднено строителството и монтирането на съоръжения, както и снабдяването с материали. Вносът от Италия – основен производител на хладилна техника, или се забавя, или съвсем липсва. Затруднено или невъзможно е пътуването между областите както на строителни работници, така и на машини. 

Друг проблем може да възникне с изплащането на кредити. Затова от НБА предлагат да се даде възможност за авансово изплащане на субсидията по инвестиционния проект, както и да се предоставят безлихвени кредити по тази схема не от търговски банки, а от ДФ „Земеделие“.

Твърде е възможно производителите, които отглеждат трайни насаждения, да не могат да приберат реколтата си. Затова от НБА спешно предлагат арендното плащане на земеделски земи, които са част от Държавния поземлен фонд, заети с трайни насаждения, да бъдат освободени от рентни плащания за една стопанска година.

„Това е редно да бъде за стопанската 2020/2021, защото рентното плащане за настоящата стопанска година 2019/2020 е предплатено през 2019 г. преди настъпване на настоящата криза“, уточняват биопроизводителите.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Производители: Работата не търпи отлагане, но несигурността остава

Браншовици: Малките фермери са най-застрашени от бедност в кризата

От бранша: Имаме нужда от работници, но ще можем ли да им платим?