Научните изследвания в агросектора трябва да решават актуални въпроси, заложени в Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020, заяви за Фермер.БГ доц. д-р Мая Игнатова, директор на Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд.

 

Според разработената от ръководството на института програма за 2014 г. бъдещите научни изследвания трябва да следват тази посока, за да способстват за намиране на решения на проблемите, свързани с глобалното затопляне и промяната на климата, кризата в производството на храни и фуражи, изчезващото биоразнообразие, както и тези, свързани със стратегическите задачи пред животновъдната наука.

 

В програмата на ИЖН са визирани стратегически задачи като разработване на технологии за биологично производство на висококачествена животинска продукция по европейски стандарти; усъвършенстване на съществуващите селекционни програми за отделните породи и създаването на нови; прилагането на репродуктивни методи за интензифициране на селекцията и повишаване плодовитостта при селскостопанските животни; създаване на хибридни комбинации стокови птици за малки стопанства и екологични ферми в месодайно направление и усъвършенстване на методите за отглеждане на пчели и буби.

 

По думите на директора на инстутита доц. Д-р Мая Игнатова трябва да се изградят модели за оползотворяване на природни суровини и отпадни материали от земеделието и хранителната промишленост. В работата си екипа на ИЖН през тази година ще залага на разработване на национални правила и изисквания, съответстващи на европейска добра практика за производство на екологична животинска продукция, както и на нови фуражни култури и добавки при храненето на животните.

 

“Изграждане на системи за производство на биологична животинска продукция в планинските екосистеми и приложение на стандартите за безопасна животинска продукция и създаване на модули за изграждане на ферми с различен капацитет, подходящи за отделните агроекологични райони, определяне на подходящи породи, хибриди и системи на хранене с екологични фуражи”, са част от амбициите на ИЖН.

 

Доц. Игнатова е категорична, че научните изследвания трябва да бъдат съобразени и с изискванията и стратегическите цели, които поставя пред българското и европейско земеделие Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!