Извънредно ще се приложи през тази година мярката „Събиране на реколтата на зелено“, като подаването на заявленията за подпомагане в ДФЗ ще бъде до 31 юли, сключването на договор с ДФЗ до 18 август и брането на реколтата на зелено - до 1 септември

Вижте новите ставки по остатъка от украинската помощ

Размерът на помощта е 60% от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията. 

Това стана ясно по време на среща между 13 организации на лозари, винари и енолози със заместник-министър Александър Йоцев.

Представителите на бранша са били уведомени и за предстоящото публикуване за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план. 

 

Предвидени изменения в Стратегическия план в сектор Лозарство: 
•    отпадане на интервенцията за насърчаване на винения туризъм; 
•    отпадане на дейността за намаляване употребата на ПРЗ и минерални торове от интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, поради припокриване с идентични екологични интервенции в Стратегическия план; 
•    отпадане на изискването за закупуване на селскостопанска техника по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ само от признати групи и организации на производители, като се предвижда дейността да бъде приложима и за индивидуални земеделски стопани.

 

За новия програмен период ще бъде изготвена нова Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период, в която ще бъдат предвидени и десертни, и винени лозя. За целта е сформирана работна група към Българската агенция по безопасност на храните. 

По време на срещата зам.-министър Йоцев е съобщил, че се подготвя национален щанд на едно от най-големите международни винарски изложения „Провайн“ в Германия през 2024 г. Договорената площ за българския щанд на изложението, разходите за което се поемат от аграрното министерство, е 202 кв. м.

„Министерството на земеделието и храните поема разходите по наемането и брандирането на щанда, издаване и отпечатване на информационни брошури и транспорт на вината, които ще бъдат представени“, информира заместник-министърът. За осъществяване на контакти с вносители и търговци активна роля ще имат земеделските и търговските аташета в Европа

По време на срещата е станало ясно, че предстои създаването на Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. От Министерство на земеделието и храните предвиждат в програмата на правителството да се включи изготвянето на нов Закон за виното и спиртните напитки. 
На срещата беше представен и напредъкът по разработването на нова информационна система за поддържане на Лозарския регистър.