От днес (20 март 2024 г.) земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. 

Още по темата: Какви са ставките за първия прием по Украинската помощ за 2024

Заявления се подават до 9 април 2024 г. в Общински служби земеделие (ОСЗ) към Областна дирекция “Земеделие“ на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по постоянен адрес на физическото лице (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). 

От схемите за подпомагане могат да се възползват животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, припомнят от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).

За животни на подпомагане подлежат стопани с подадено заявление за директни плащания за Кампания 2023, които са заявили за подпомагане животни, по която и да е от интервенциите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3), отглеждащи едри и/или дребни преживни животни.

За пчелни семейства на подпомагане подлежат стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2023 година. Допустимият за подпомагане брой пчелни семейства се определя на база предоставена справка от Изпълнителния директор на БАБХ, съдържаща броя на наличните пчелни семейства към 30.09.2023 г.

За плодове и зеленчуци на подпомагане подлежат стопани с подадено заявление за Кампания 2023, които са заявили площи по интервенциите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци, както и площи с винени лозя, маслодайна роза и картофи заявени по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ).

За зърнопроизводство на подпомагане подлежат стопани с подадено заявление за Кампания 2023 за площите, върху които за стопанската 2022 г. – 2023 г. са отглеждали пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица, декларирани по интервенцията „Основно подпомагане по доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023.

Условията и ставките за подпомагане за различните сектори са разписани подробно в указанията за прилагане на държавната помощ, които са публикувани на сайта на ДФЗ.