Близо 1,9 млрд. лева (1 884 000 840 лв.) са изплатени на родните земеделци по Кампания 2019, обяви Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ).

Мярка COVID-19: Ще се плаща абсолютна сума за категория стопанство

При повечето от схемите и мерките оторизацията на средствата беше изтеглена по-рано от миналата година, като плащанията бяха извършени при стриктно спазване на заложения индикативен график, заявяват от ведомството.

Най-голямото плащане, което получиха стопаните, е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 714 млн.  бяха разпределени между 60 159 земеделски производители. 

Втората по размер на бюджета е Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда, или т.нар. Зелени директни плащания (ЗДП). По нея Разплащателната агенция е изплатила близо 455 млн. лв. на 60 143 земеделски стопани.

Преразпределително плащане (СПП) са получили над 60 хиляди производители, а общата стойност на изплатаената сума е 106 144 223 лв.

Преводът на субсидиите по Схемите за обвързана подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци” беше извършен в средата на март - с половин месец по-рано от миналата година, отбелязват от Фонда

Овощарите и зеленчукопроизводителите получиха общо над 77 млн. лв. (77 303 098 лв.). Средствата се разпределиха между 13 800 стопани, сред които и биопроизводители. Общият размер на изплатените средства по схемите за обвързано подпомагане за плодове е  над 39 млн. лв. Преведените субсидии за зеленчуци са над 29 млн., а оранжерийните производители получиха над 8 млн. лв.”

По данни на ДФЗ за всички направления на мярка 10 „Агроекология и климат“ са преведени близо 62 млн. лв. 

АГРО АНКЕТИ: Удовлетворяват ли ви предложените ставки по мярка COVID-19?

Най-очакваните плащания по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. също бяха извършени в рамките на обявения индикативен график за директните плащания, твърдят от Разплащателната агенция.

По сметките на земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за Кампания 2019 са постъпили над 38 млн. лв. 

По осемте схеми за обвързана подкрепа за животни по банковите сметки на фермерите са преведени общо над 114 млн. лв. 

 - По ПНДЖ1 бяха разпределени над 35 млн. лв. между 4 479 животновъди;
 - По ПНДЖ 3 – над 28 млн. лв. на 6 984 стопани, като и двата транша бяха платени в рамките на календарната 2019 г.

За необлагодетелстваните райони (НР1/НР2) по мярка са извършени плащания за над 92 млн. лв. на 32 801 кандидати. 

От ДФЗ изнесоха данни и за плащанията към млади земеделски стопани (МЗС) и по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2019. Те са на стойност 4,7 млн. лв.

Останалите банкови преводи по Кампания 2019 са за:

- Тютюн -  над 75,6 млн. лв. на 40 510 земеделски стопани.

- Мярка 12 „Натура-2000” и Рамковата директива за водите” - близо 46 млн. лв. на 11 502 земеделски стопани.

- Памук - близо 5 млн. лв. на 113 бенефициенти.

- Протеинови култури (СПК) - 30,5 млн. лева на 17 070 производители, които отглеждат фасул, леща, нахут, грах фъстъци, соя, бакла, люцерна и др. 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Над 2 млрд. лева са задълженията на земеделците към банките

Субсидии: Защо се удържат милиони по директните плащания?

Биопроизводители, още имате шанс да си получите парите по мярка 11