Всички директни плащания над 2 хил. евро се облагат с определен коефициент по сила на финансов механизъм. Това са пари, които отиват в Брюксел за попълване на резерв за кризи в селското стопанство, припомниха от ДФЗ за Агри.БГ.

ДФЗ доплати обвързаната подкрепа

Заради този коефициент за намаляване на субсидиите парите специално за обвързаната подкрепа са с около 1 млн. лв. по-малко за всяка кампания. От ДФЗ уверяват, че фермерите не губят тези пари, а отиват за фонд „Кризи“. Ако не се разходят, се плащат следващата година обратно на земеделските стопани, на които са удържани. 

Този финансов механизъм е по силата на член 8 от Регламент (ЕС) 1307/2013 и се прилага в България и Румъния от 1 януари 2016 г. и в Хърватия от 2022 г. Нашият коефициент за тази година е 1,43.

Този коефициент се удържа по време на всяко директно плащане.

Така например поради неизползване на натрупания кризисен резерв от 2017 г. за всяка държава членка беше възстановена определена сума. За България върнатите средства по механизма за финансова дисциплина бяха 18.7 млн. лв. 

Удържаните субсидии бяха платени през октомври 2019 г. на над 30 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2018. При тях ставката беше коригирана с 1.388149 % за Кампания 2017 върху оторизираните суми на кандидатите по схемите на директните плащания. 

Твърде възможно е обаче парите, удържани от Кампания 2019, да отидат за кризата с COVID-19. 

Отделно по всички схеми за директни плащания всяка година се отделя около 1% като резерв. Конкретно за обвързаната подкрепа той е около 500 хил. лв. Тези пари се заделят за различни казуси – например за заявления, при които текат по-дълги проверки; за спрени субсидии, за които по-късно се установява, че няма измама и следва да се платят, и т.н.