Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще представи пред парламента изпълнението на мерките за защита на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
 
 
Информацията ще бъде представена писмено в срок до 19 септември по искане на депутатите Ивелина Василева и Ася Пеева. Тази седмица те внесоха писмен въпрос към министъра за подкрепата на пчеларството в България и спазването на Наредба 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.
 
България е страна с дългогодишни традиции в добива на мед и пчелни продукти, които са търсени не само на нашия пазар, но и в световен мащаб, отбелязват народните представители.
 
Наскоро те са участвали в дискусия с представители на пчеларския сектор. На срещата стопаните поставили въпроси, свързани със спазването на законодателството, по-добрата координация между административните органи, механизмите за подпомагане на пчеларите и кандидатстването за различни форми на субсидиране.
 
Депутатите Ивелина Василева и Ася Пеева питат министър Порожанов конкретно каква е политиката на МЗХГ за подкрепа и развитие на пчеларството. За бранша е важен и въпросът предвиждат ли се промени, свързани с Националната програма по пчеларство 2017-2019 г., и прилаганите мерки по нея.
 
Народните представители искат от министъра конкретна информация по какъв начин се извършва контролът по действащата Наредба 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, дали има установени нарушители и какви санкции са им били наложени.