Родните пчелари отбелязват на 11 октомври 155 години от раждането на една емблематична фигура за пчеларството у нас – Марко Вачков, считан за основател на модерното пчеларство в България.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

След като завършил „Земеделие“ в „Образцов чифлик“, Русе (1896), той основал първата пчеларска организация в България през 1899 г. Започнал да издава списание „Пчела“, на което е главен редактор (1902 – 1927). Участвал е в международни изложби по пчеларство в САЩ, Русия, Белгия (1904 – 1905).

Марко Вачков е един от колосите в българското пчеларство, той действително е основател на модерното пчеларство в България”, заявява  Михаил Михайлов, председател на Съюза на българските пчелари пред БНР. Освен публицист Вачков е и производител на мед, организатор, учител. Има значителна роля за налагането в бита на съвременните така наречени разборни кошери. Преди всичко той той е защитник на интересите на пчеларите производители.

„Марко Вачков е активен инициатор за създаване на пчеларско дружество и пчеларски съюз, на кооперация, на централа, а също и участник в много международни изложения в прослава на българските пчелни продукти. Участник със златен медал е в първото българско земеделско промишлено изложения в Пловдив, още през 1982 г. Има златен медал и от изложението на Балканските държави в Лондон през 1909 г.”, изброява заслугите му Михайлов.

Създателят на модерното пчеларство у нас е написал множество книги. Книгата му “Ново пчеларство“ има превод и на турски език. Марко Вачков е основател още на: лозаро-винарска кооперация „Гъмза“, Българския пчеларски съюз (1911), кооперативна централа „Напредък“ (1919), Сухиндолската популярна банка (1919), пчеларска кооперация „Нектар“ в София (1920), Съюза на българските лозаро-винари (1920), Съюза на лозаро-винарските кооперации (1928).