Разкрива се нова специалност „Технология на виното и високоалкохолните напитки“ под егидата на Международната организация по лозата и виното (OIV), съобщиха от Университета по хранителни технологии в Пловдив (УХТ).

Важното - слушайте в AgriПодкаст

Програмата е със срок на обучение 2 години, като началото ще бъде поставено догодина. С нейното въвеждане УХТ ще бъде третият в света след Университета на Монпелие във Франция и Университета „Дейвис“ в САЩ, който ще присъжда дипломи с етикета на OIV.

Специалността включва дисциплини от четири модула: лозарски, енологичен, законодателство, маркетинг, комуникации и качество и безопасност и опазване на околната среда.

В лозарския модул са включени 4 дисциплини – ампелография (изучаване и описване на видовете и сортовете лози, както и процеса на изменението им под влиянието на околната среда и човешката дейност), канопи мениджъмънт (контролиране на количеството и качеството на гроздето), техники за отглеждане на лозя и агроекология и климатични промени.

В енологичния модул са включени 10 дисциплини, които покриват целия спектър при производството на вино – получаване, първично винопроизводство, обработка, стабилизация, бутилиране. Включени са дисциплини, които разглеждат анализа на виното, производството на високоалкохолни напитки на основа вино и виноматериали, микробиология.

В модула, свързан със законодателството, маркетинга и комуникациите, са включени 4 дисциплини, а в модула с безопасността и опазването на околната среда – още 4.

Предвидено е занятията да се водят от преподаватели от катедра „Технология на виното и пивото“ в УХТ, както и лектори от Германия, Франция, Италия и Испания.