Създаването на опитно лозово поле у нас с цялостен затворен цикъл, където на едно място да има генбанка, селекция, отглеждане и производство на бутиково вино от автохтонни видове и сортове. Това е било предмет на разговор между зам.-министърът на земеделието Явор Гечев и генералният директор на Международната организация по лозата и виното (OIV) Пау Рока, информираха от пресофиса на аграрното министерство. 

Кризата с торовете

„Така ще отговорим на търсенето на пазара, като се създадат нов качествен лозов материал, устойчив на болести и неприятели“, заяви аграрният зам.-министър. По думите му, страната ни разполага с много добри природни дадености и богат генофонд за тази цел, а също така се намира и на кръстопът между старите държави производители и новите такива, Индия и Китай.  

Пау Рока постави и темата за дигитализация на лозаро-винарския сектор. „Това ще спомогне за подобряване имиджа на виното и проследяване на процесите по веригата – „от полето до чашата“, коментира гостът. Явор Гечев от своя страна отбеляза, че подкрепя идеята и допълни, че може да бъде разработен пилотен проект на територията на страната ни, който да обхваща наши винарни. „Дигиталната карта ще даде възможност за презентиране както на производителя, така и на продукцията му. Потребителят ще може да получи пълна информация с данни на стопанството, в което са отгледани лозята и е добило виното, включително и технологичната му карта с място, сорт, почва, екологизация на стопанството и други“, уточни заместник-министър Гечев.

По време на подписването на декларация за развитие на двустранното партньорство, двамата се обединиха около необходимостта от акредитиране на програма за обучение на студенти, в специализираните у нас университети. Предвижда се първият образователен курс да бъде открит следващата учебна година в Университета по хранителни технологии в Пловдив.

Целта на партньорството е да се работи в посока за  запазване и популяризиране на автохтонните сортове вина, домакинства на международни форуми, срещи и сесии на OIV в България, развитие на научните изследвания и трансфер на технологии и иновации в лозаро - винарския сектор.