Засетите площи с основните зърнени култури за реколта 2017/18 г. са аналогични с тазгодишните равнища. Това се казва в доклад на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство” – CAPA.  

 

Годишен спад от 8% се наблюдава при цената на слънчогледа

 

Пшеницата по предвижданията на САРА ще е около 1,1 млн. ха., ечемика – 0,175 млн.ха, рапица – 0,155 хил.ха. Площите с царевица и слънчоглед ще зависят от състоянието на есенниците и ще се движат в рамките на обичайното за последните години.

 

Производството за следващата година, според доклада на САРА,  при пшеница, ечемик и рапица ще бъде по-ниско от реколта 2016/17г. това обаче ще зависи много от природните условия. Реколтата от 2016/17 г. вероятно ще бъде дъното на цените на зърнените култури в световен мащаб за  последните 5-6 години и най-вече при пшеницата.
Цените в световната търговия са по-ниски на годишна база с повече от 20%.
 
Очаквания 
Европейската комисия (ЕК) обсъжда възможността да намали наполовина изискването за наличие на биодизелна компонента в дизела дистрибутиран от рафинериите.
 
 
В момента нормативното задължение е от 7%. Фермерски организации като Copa-Cogeca изразяват опасение, че това сериозно ще засегне цените и доходите, специално за производство при рапица и другите маслодайни култури. 
 
През последните 4-5 години значително нарасна интереса в страните от Черноморския регион към слънчогледа. 
По данни на UkrAgroConsult, площите със слънчоглед в Украйна съставляват 71% от почти 9 млн. ха маслодайни култури. През 2017/18 година се отчита увеличение на засетите площи с рапица заради силното търсене и добрите цени от тазгодишната реколта. Площите със слънчоглед могат да бъдат по-малко за следващата кампания, но ще останат на високи нива.
 
Русия и Украйна 
Почти 25% от търговията през 2016/17г. с пшеница ще бъде изнесена от Русия и Украйна.
 
 
Това засилва ролята на този регион във формирането на световната цена. Силната конкуренция от тези страни кара американските производители да планират засяване на по-малко пшеница около 20 млн. ха, за сметка на соя и царевица. Европейските производители се очаква да се придържат към традиционно доминиращите площи с пшеница. 
 
Разходите за зърнопроизводство в Русия и Украйна са по-ниски в сравнение с България. За сравнение, през 2016 г. средните цени на амониевия нитрат в Русия, с ДДС – 210 евро/т, за България, около 245 евро/т, урея – 285 евро/т, срещу 320 евро/т. Предимствата у нас се свеждат до действащите програми за подпомагане, както и по-ниските логистични разходи при износ.