Да продължи подпомагането на първичното производство на селскостопански продукти по т.нар. Украинска помощ поради продължаващите смущения на пазара, предлага Европейската комисия (ЕК). 

Четете още: Промените в ДЗЕС са одобрени. Започна смекчаването на зелените правила на ОСП

Проектът на предложение за ограничено удължаване на действието на Временната рамка при кризи и преход е изпратен на държавите членки за консултация. 

Комисията възнамерява да приеме ограничените изменения на Временната рамка възможно най-скоро, като вземе предвид обратната информация, получена от държавите членки.

Към момента срокът за прилагане на Украинската помощ е 30 юни 2024 г. Удължаването му ще позволи на държавите членки да продължат да предоставят помощ в ограничен размер на земеделските стопани, когато е необходимо, и ще гарантира, че мерките за подпомагане при криза се прилагат ефективно. 

Мотивите на Брюксел са, че войната на Русия срещу Украйна и нейните преки и косвени последици създадоха значителна икономическа несигурност. Това наруши търговските потоци и веригите на доставки, както и неочаквано повиши цените – на природния газ, електроенергията и на много други производствени фактори и суровини и основни стоки.

На последното си заседание, проведено на 21-22 март., Европейският съвет прикани Комисията да продължи работата за облекчаване на финансовия натиск върху земеделските стопани, като осигури средства за допълнителна подкрепа, например чрез продължаване на Временната рамка.

В отговор на проучване на Комисията от 27 март относно изтичането на срока на действие на Украинската помощ държавите членки подчертаха, че смущенията на пазара продължават и засягат по-специално първичното производство на селскостопански продукти, което е изправено пред значителни предизвикателства и е подложено на финансов натиск.