В четвъртък представители на секторите “Плодове”, “Зеленчуци” и “Животновъдство” ще участват в съвместен консултативен съвет към земеделското министерство. Темата на заседанието е една - разпределението на вече одобрените 85 млн. лева в актуализацията на държавния бюджет за 2021 г. , научи Агри.БГ.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Преди по-малко от две седмици депутатите в 46-ото Народно събрание гласуваха допълнителната сума за земеделие. Още тогава стана ясно, че 70 млн. лева са предвидени за подпомагане на земеделските производители, а 15 млн. лева ще бъдат заделени, за да бъдат обезщетени стопаните, пострадали от градушки.

За дълго спряганите 70 млн. лева фермерите се пребориха “със зъби и нокти” след поредица от срещи, дискусии и протести. Сумата е съобразена с изплатените средства през изминалата година в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis - националната минимална помощ. Но тъй като таванът му е достигнат за тази година, чрез временната рамка, се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

Страстите в сектора покрай предстоящата среща вече започват да се нажежават.

Много от фермерите се питат какъв е смисълът от подобна информационна среща след като разпределението на бюджета е отдавна разписано, а именно:

- 15 млн. лева отива за предоставяне на подпомагане за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития. Посоченият бюджет е за компенсиране на стопаните в област Пловдив в резултат на падналата през месец август градушка.
- 42 млн. лева за едър и дребен рогат добитък;
- 6 млн. лева за сектор „Пчеларство“;
- 22 млн. лева за сектор „Плодове и зеленчуци“, включително и винени лозя.

Агри.БГ продължава да следи темата.