След ценовата експлозия на зърнените пазари от края на месец април, която се дължеше на влошени агрометеорологични условия в страните износителки, сега котировките се успокоиха, заключават от Софийска стокова борса АД.

Прогнози: Как се движи зърнената реколта по света

По мнението на доста анализатори сериозните повишения всъщност се дължаха на спекулативния фактор, а той вече е изхабил повечето от инерцията си.

Ето защо в периода 11 – 14 май цените на основните зърнени контракти по световните борсови пазари вече са в посока надолу с много редки изключения. 

Пшеницата в САЩ загуби цели 34,00 долара за седем дни до 292,00 долара/тон, а във Франция – 5,00 евро до 243,00 евро/тон. Цената в Украйна и Русия не претърпя никаква промяна и остана на общите 270,00 долара/тон.

При царевицата в САЩ имаше също понижение със 7,00 долара до 317,00 долара/тон, докато в Украйна е плюс 5,00 долара до 285,00 долара/тон. 

Ечемикът във Франция е с по-колебливо движение – минус 2,00 евро до 228,00 евро/тон, а в Украйна остава на 245,00 долара/тон.

Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) претърпя известни колебания надолу през последната десетдневка и сега е единственото изключение със сериозно повишаваща се цена – плюс 38,00 евро до 532,75 евро/тон. 

В подкръг „Зърно“ на ССБ котировките между 11 и 14 май следват световните тенденции. За хлебна пшеница цените са леко надолу до 380,00 – 400,00 лв./тон продава.

При царевицата търсенето е на 390,00 лв./тон, а продавачите остават на 400,00 – 410,00 лв./тон.

При маслодайния слънчоглед анонсите са много близки – от 1000,00 до 1100,00 при купувачите и 1150,00 лв./тон при продавачите. Всички цени са без ДДС, уточняват анализаторите.