От началото на юни досега са проверени и обработени 650 сигнала на земеделски производители. Някои от сигналите се предоставени на компетентните органи за разследване, съобщи Борис Михайлов, изпълнителен директор на ДФЗ..

85 млн. лв. допълнително за земеделие

На горещите телефонни линии бенефициенти се жалват най-често за забавяне на решения за одобрение на проекти, както и за отказ на служителите да отговарят на техни запитвания. 

„Засилихме проверките на място от дирекция "Технически инспекторат" на ДФЗ - 6 273 теренни проверки на бенефициенти за три месеца. Инициирахме т.нар. ad-hoc проверки - изненадваща проверка на служителите, които осъществяват теренна проверка на място на земеделски производител“, допълни Михайлов.

Той цитира данни, според които за последните три месеца по ПРСР са изплатени над 114 млн. лв. Подписани са 181 договора с договорена субсидия от 63 млн. лв. Амбицията е всички забавени проекти да бъдат финализирани в рамките на 2021 г. 

Борис Михайлов: „Това, което правим и подготвяме, го правим за дребния и средния фермер, но това ще го видите във времето. Нашите служители ще станат техни служители. Ще обясним на хората да идват и да питат.“

По думите му в земеделието се наливат много пари по европрограмите, но резултатът е трагичен, тъй като е сбъркана самата философия на Фонда. 

„В процеса на работа ще променим нещата в посока към средните и дребните земеделци. Едрите притежават адвокати, счетоводители и не би трябвало да се оплакват и към тях нямаме забележки. За нас е по-важно да помогнем на дребния и средния стопанин, да бъдем негови служители, а не той на нас. Обръщаме цялата философия наобратно“, обеща изпълнителният директор на ДФЗ.