Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 10 млн. лв. на 911 земеделски стопани по схемата „Помощ в подкрепа на разходи за вода за напояване при отглеждане на земеделски култури“ за 2023 г.

Четете още: CAP4US уебинар: Без данък за субсидиите до 100 000 лв. - думата имат фермерите


По схемата се проведоха два приема – от 21 август до 2 октомври, и от 23 октомври до 27 октомври 2023 г. за земеделските стопани, които са пропуснали срока за кандидатстване. 

Бюджетът по схемата, която е разработена по „кризисната рамка“ е 16 млн. лв. 

Държавната помощ компенсира до 80% от разходите, които стопаните са направили за напояване. 

За да получи подпомагането, земеделският стопанин трябва до 30 септември т.г. да има сключен договор за напояване с доставчик на вода. Доставчикът на услугата „Доставяне на вода за напояване“ има задължение до 10 ноември 2023 г. да предостави информация на ДФ „Земеделие“ индивидуално за всеки земеделски стопанин, сключил договор с него и заплатил фактурата/фактурите за услугата „Доставяне на вода за напояване“, с посочен размер на извършеното плащане.

Максималният размер на помощта е до 250 000 евро на предприятие, чиято дейност е в първичното производство на селскостопански продукти. Помощта се натрупва в рамките на максималния интензитет с други временни мерки за държавна помощ във връзка с войната в Украйна.