Успешни фермери и търговци ще споделят добри практики и проекти за бизнес развитие в земеделския сектор по време на бизнес форум ФЕРМАТА в град Пловдив. Форумът ще се проведе на 22 март 2016 г. (вторник) от 13:30 часа в хотел „Новотел“. Бизнес форумът за успешни практики в земеделието се организира от списание ENTERPRISE и е ежегодна инициатива на списанието за подкрепа на съвременния земеделски бизнес.

 

Основен акцент на земеделския форум ще бъдат промените и предизвикателствата в Програма за развитие на селските райони (2014 – 2020). Ще бъдат представени добри земеделски практики от зърнопроизводители и зеленчукопроизводители.

 

Водещи финансови специалисти ще запознаят участниците с различните възможности за финансиране на бизнеса в региона.

 

Конкретни съвети и експертно мнение ще бъдат дадени за прием по подмерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2. “Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукт“ и отварянето на нова подмярка 9.11.

 

Други теми на форума са „Новости в системата за идентификация за земеделски парцели и ИСАК, слоеве, правни основания, допустимост“, представена от Георги Праматаров, Началник отдел “Идентификация на земеделските парцели”, МЗХ, и „Биологично земеделие“ – лектор Лидия Чакръкчиева, Главен експерт Дирекция “Развитие на селските райони”, МЗХ.

 

Официални партньори на събитието са: Обединена Българска Банка и Елтрак България, Асоциация на земеделските производители в България, Национална Асоциация на зърнопроизводителите

 

Медийни партньори на форума са: www.fermer.bg www.tractor.bg www.bager.bg , списание „Агрозона" и Агро вестник.
 

Програма “ФЕРМАТА”
 
22.03.2016 – Хотел „Новотел”, гр.Пловдив
 
13:30 – 14:00 Регистрация и Добре дошли г-жа Надя Гогова, Управител сп. Enterprise!
 
14:00 – 14:40 Дискусия : позиция на Национална Асоциация на зърнопроизводители/НАЗ/ и Асоциация на земеделските производители/АЗПБ/ по очакваните промени и предизвикателства пред прием 2016
 
14:40 – 15:00 „Добрите практики на един зърнопроизводител и предизвикателства пред зърнопроизводството”-представител на НАЗ
 
15:00– 15:20 „Добрите практики и предизвикателства пред един зеленчукопроизводител”-представител на АЗПБ
 
15:20– 15:40 „Предизвикателството да си Биоземеделец”
 
15:40 – 16:00 „Финансиране на бизнеса в региона – Обединена Българска Банка- надежден партньор”
 
16:00 – 16:30 Кафе пауза
 
16:30 – 18:30 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ /ПРСР/ 2014-2020
 
Очаквани промени и предизвикателства пред прием 2016 /подмерки 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукт”от ПРСР, очакваната нова мярка 14 през Март/ , Антон Аспарухов, Директор Дирекция “Развитие на селските райони”, МЗХ
 
Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ заложена в индикативният график- 29.08 - 30.10.2016, Владислав Цветанов, Експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
 
Директни плащания 2015-2020, Кампания 2016, Снежана Благоева, Директор Дирекция “Директни плащания и схеми за качество”, МЗХ
 
Новости в системата за индетификация за земеделски парцели и ИСАК, слоеве, правни основания, допустимост, Георги Праматаров, Началник отдел “Идентификация на земеделските парцели”
Биологично земеделие –покана към Лидия Чакръкчиева, Главен експерт Дирекция “Развитие на селските райони”, МЗХ
 
18:30 КОКТЕЙЛ и Networking