Една от новостите, с които се запознават фермерите из цялата страна по време на информационните срещи за кампания 2020, е промяната в приема на две подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

За две подмерки: Преговаряме с ЕК малки животновъди да не доказват доходи

Става дума за подмерки 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, която е част от целевия прием, насочен към животновъди, и 4.1.2 „Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната програма за развитие на малки стопанства”. 

Новото при тях е, че отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. Целта на изменението е земеделските стопани да кандидатстват по-лесно, обясняват от ресорното министерство.

За тази промяна се заговори още в началото на декември. Тогава на годишната среща на НОКА Владислав Цветанов от Дирекция „Развитие на селските райони“ съобщи, че тече процедура с Европейската комисия (ЕК) изискването за доказване на доходи от земеделска дейност да отпадне.

„Надяваме се, че с подмярка 6.3 малките стопанства, първо, да кандидатстват при по-облекчени условия. Второ, чрез тези средства фермерите да подобрят своята биосигурност“, каза тогава Цветанов.

Той припомни, че подмярка 6.3 е за стопани, които отглеждат между 20 и 100 овце или кози-майки. Общият бюджет е 6 млн. евро, а финансовата помощ – 15 хил. евро. Това е грантова мярка, при която финансирането се получава на два етапа – 10 хил. евро при плащане и 5 хил. евро при изпълнение на бизнес плана между 2-ра и 4-та година.

Подмярка 4.1.2 пък е планирана за първата половина на тази година. Тя отново ще е насочена към малките животновъдни стопанства, но в планинските райони. 

„По подмярка 4.1.2 малките стопанства ще могат да се модернизират, като закупуват техника – доилни апарати, танкове за съхранение и т.н.  Субсидията започва от 60%, като може да стигне до 70%. Максималният размер на един проект е 25 хил. евро, а 5 млн. евро сме определили като бюджет“, уточни експертът.