132 млн. лв. са изплатени по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2014-2020 г. Това каза заместник-министърът на земеделието Лозана Василева по време на събитие в Търговищко, съобщиха от ресорното министерство.

Срокове на ДФЗ: Какво предстои през март?

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са сключени общо 2 108 договора по двата приема. Договорени са 103,071 млн. лв. и са изплатени над 77,641 млн. лв. От края на февруари е увеличен бюджетът по подмярка 6.1 с допълнителни 12,9 млн. лв. По този начин се създава възможност за сключване на над 260 нови договора. Подпомагането, което ще получи всеки един от тях, е в размер на 25 хил. евро.

От министерството припомнят, че финансирането по подмярка 6.1 цели улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства и насърчаване на заетостта.

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са сключени 1 907 договора. Договорени са 55,946 млн. лв. и са изплатени 54,320 млн. лв. Финансирането по подмярката цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, както и ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките стопанства.

И двете подмерки не са инвестиционни, т.е. не са обвързани с пряко финансиране на инвестиционни разходи, уточняват от земеделското министерство.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Млади фермери печелят почти половината от проектите по ПРСР

По подмярка 6.4.1: 90% от проектите за занаяти са аут

Десислава Танева: Отваряме мярка 6.3 през март