Депутатите не се разбраха какъв да бъде размерът на минималния осигурителен доход на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители по време на последното заседание на Комисията по бюджет и финанси. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024


Заместник-председателят на Комисията по земеделие Ализан Яхова и група народни представители предлагат за земеделските стопани и тютюнопроизводители да се запази минималният размер на осигурителния доход от 780 лева. Предложението на правителството е той да бъде със 153 лева повече и да достигне до 933 лева.

Основният аргумент на вносителите е, че с увеличаването на осигурителния доход за земеделските производители, тези хора се обричат на фалит. За пример беше дадена ситуацията, когато 2022 г., минималният осигурителен доход беше увеличен на 780 лева. Тогава от 26 711 стопани, които са се осигурявали на всички рискове, през 2023 г. те са останали 25 622. Освен това има още 100 000 стопани, които са в сивия сектор, защото се затрудняват да плащат високи осигуровки, пресметна един от вносителите.

„Ако този осигурителен доход бъде увеличен на 933 лева, на годишна база, само осигуровките на земеделските стопани и тютюнопроизводители ще бъдат над 4100 лева. Няма дребен, дори и среден земеделски производител, който генерира такъв доход на годишна база“, каза представителят на ДПС и предложи да се запази минималният осигурителен доход на земеделските стопани и тютюнопроизводителите на нивата от 2023 г. – 780 лева. От тази партия предлагат също така минималното обезщетение за безработица да стане 22 лева. 

По време на гласуването на член 9 в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2024 г. не се достигна до крайно решение. Остава измененията да се гласуват отново допълнително след консултация с финансовото министерство и парламентарните групи.

По време на заседанието не минаха повечето от предложенията за промени, направени между първо и второ четене, като основната дискусия и окончателното решение за бюджета предстоят в пленарната зала.