Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) е участник в европейски проект, целящ да развие добрите земеделски практики, похвалиха се от асоциацията.

 

КУПЕТЕ БИЛЕТ за Forbes&Agri.bg AGRI SUMMIT & AWARDS 2024 - Местата се изчерпват бързо 

 

 

В проекта BOOST участват 13 партньори от 7 държави (Гърция, Италия, Испания, Словения, България, Германия и Кипър). BOOST е координиран от университета „Аристотел“ в Солун, има за цел да подсили селското стопанство и животновъдството чрез предоставяне на програма за напреднало обучение, базирана на принципите на устойчивото прецизно земеделие. 

Участниците работят върху това да свържат висшето образование, професионалното обучение и научните изследвания със студенти, фермери и кооперативи в обща рамка, базирана на реални методи на обучение в прецизното земеделие.

Проектът се опитва да преодолее пропастта между изследванията и практическото приложение и да свърже традиционния производствен модел с нов, иновативен и устойчив. 

В този преход студенти и фермери ще се обучават, възприемайки практики за прецизно земеделие и ще взаимодействат с бизнеса и изследователите, за да идентифицират проблемите в индустрията и да разработят нови бизнес идеи.

„Ролята на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция в проекта е особено важна при практическото обучение и прилагане на менторска програма”, подчерта изпълнителният директор на БАПОП Теодора Кръстева.

Изследователският проект „BOOSTing agribusiness acceleration and digital hub networking by an advanced training program on sustainable Precision Agriculture-BOOST“ се осъществява по Еразъм+, който се финансира от Европейския съюз чрез Изпълнителната агенция по образование и култура, съгласно Споразумение за безвъзмездна помощ №101056291. Проектът стартира през септември 2022 г. и е с продължителност три години. Бюджетът на проекта е в размер на 931 470,40 евро. Може да научите повече на следния линк: https://www.project-boost.eu/