За периода 2014 – 2018 г. земеделският отрасъл е произвел продукция, която възлиза на 7,8 – 8,5 млрд. лв. годишно. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева по време на среща със земеделски производители в Сливен. 

Зелените цели – не товар, а повече доход за производителите

По думите й продукцията от растениевъдството заема дял от 68,6%, от животновъдството – 23,1%, от селскостопански услуги – 5,9%, а от неотделими второстепенни селскостопански дейности – 2,4%.

„Инвестициите, които са направени в аграрния отрасъл, са в размер между 1,3 и 1,9 млрд. лв. годишно и представляват 8% от инвестициите в икономиката на страната. За периода 2014 – 2018 г. стойността им е 7,7 млрд. лв.“, посочи земеделският министър.

Тя подчерта, че в световен мащаб България се нарежда сред едни от най-големите износители на пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик. 

„Трябва да знаем, че има наистина производства, в които ние можем да се конкурираме с развитите страни в Европа и в света“, отбеляза още тя. 

Пред присъстващите министър Танева съобщи, че „Напоителни системи“ е в състояние да осигури поливния сезон. 

„Няма да има проблем в нито един от регионите на страната по отношение на заявените площи за поливане“, каза още земеделският министър. 

По план тази година Държавен фонд „Земеделие“ разполага с почти 3 млрд. лв., с които да продължи подпомагането на фермерите. От тях 2 633,1 млн. лв. са за сметка на ЕС и 265,7 млн. лв. са от националния бюджет. Най-много средства ще бъдат насочени към мерки 4, 6, 7 и 19 на ПРСР.