Зелените политики са едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскват страните членки на ЕС при изготвянето на своя Национален стратегически план. 

Субсидии: Завишават екологичните изисквания в новата ОСП

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) дава още по-големи възможности всяка държава да е креативна и да направи така, че мерките да са по-адаптирани към спецификите на нейното земеделие. 

Това предизвикателство стои и пред България. Земеделското министерство вече е готово с трите SWOT анализа, включително и за околна среда и климат, върху които да стъпи идентифицирането на потребностите на родните фермери. 

„Работим по темата как да открием заедно с вас най-добрите зелени практики. Първо, вие трябва да може да ги прилагате. Второ, да ви донесат и доход. Трябва да има комбинация на интересите от двете страни, за да знаем, че ще постигнем значително по-амбициозните цели в тази посока“, коментира земеделският министър Десислава Танева на среща с производители в Златни пясъци.

Десислава Танева: „Изпълняването на зелените цели не трябва да ви нарушава дохода, а напротив – от компенсационните плащания да получавате допълнително.“

Тя обяви, че на пролет Брюксел би трябвало да представи по-подробно Зелената сделка, която бе анонсирана. Особена важност представлява частта й за земеделие, за която бе обявен и допълнителен бюджет. 

„Ресурсът от общия бюджет, който ще се даде в тази посока, е наистина огромен. От справка за платените европейски средства по директни плащания става ясно, че плащанията на площ, включително компенсаторните мерки за зелени плащания, са почти равни на тези за инвестиции. Така че това е един голям ресурс“, подчертава ресорният министър.

Затова е много важно в какви мерки ще бъдат „облечени“ потребностите на фермерите при изработването на Националния стратегически план.

„За земеделците, които произвеждат и ще имат зелени задължения, е много важно мерките да бъдат адаптирани, възможни и разбираеми за прилагане. Когато лятото седнем да пишем програмата, трябва заедно да дадем възможност да правите земеделие с агротехника, която щади околната среда. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg