Ани от Болярово, чието стадо Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) искаше да унищожи заради съмнение за чума по дребните преживни животни (ЧДПЖ), спечели делото срещу Агенцията във Върховния административен съд (ВАС).

Ани от Болярово: Стадото ми оцелява до ден днешен

До развръзката се стигна, след като през 2018 г. институцията откри две положителни проби сред овцете на стопанката и разпореди затварянето на стопанството и умъртвяването на животните. Тя обаче не разреши на изпълнителите на заповедта да влязат и да убият стадото. Конфликтът стигна до съда, където на първа инстанция Ани загуби.

Сега обаче ВАС излиза с финално решение - заповедта е неправомерна. В разглеждания казус липсват убедителни доказателства за развитието на болестта ЧДПЖ във времето в конкретния регион и степента на разпространение, както и за спазване на последователността на мерките за контрол на заболяването, смята съдът.  

От данните в протокола за лабораторното изследване на животните не става ясно какъв е броят на всички изследвани животни от животновъдния обект, за да бъде преценено количественото съотношение между заразените и здравите животни, което да определи, от своя страна, непосредствената опасност от болестта, след като е установено наличие на заболяването само при 2 броя овце.

Нещо повече - анализът на доказателствата по делото опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето на хора и животни в животновъдния обект. Фактическо основание за издаване на заповед за унищожение на животните не е било налице, твърдят магистратите.