Овцефермата на Ана Петрова и Тодор Христов от Болярово трябва да бъде заличена, реши на първа инстанция Административният съд в Сливен.

Десислава Танева: Кадрови промени в БАБХ ще има, но по-късно

Магистратите са отхвърлили като неоснователна жалбата на собственика на фермата срещу решението на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Ямбол, за затваряне на стопанството.

Ана Петрова врезе в спор с ветеринарните власти миналото лято, когато се усъмни в твърденията на ОДБХ, че фермата й е поразена от чума по дребните преживни животни. Тя отказа евтаназия на овцете, а блокада от доброволци не допусна ветеринари да извършат евтаназията.

Конфликтът продължи месеци наред, докато накрая влезе в съда, а след отводи беше възложен на Административния съд в Сливен.

Магистратите там се произнесоха с решение № 156 от 7 август 2019 г. То не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Българската агенция по безопасност на храните припомни историата на конфликта:

Делото беше образувано по жалба на собственика Христо Христов срещу заповед на директора на ОДБХ-Ямбол. Представители на Христов във фермата са Ана Петрова и Тодор Христов. 

ОДБХ-Ямбол издаде заповед за заличаване регистрацията на животновъдния обект и обезсилване удостоверението за регистрация заради извършени груби нарушения на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 132, ал. 1, т. 18) от страна на неговия собственик/ползвател. 

Мерките бяха наложени, след като стопаните в Болярово възпрепятстваха достъпа до фермата от контролните органи на БАБХ  в условия на изострена епизоотична обстановка миналата година.

По този начин Ана Петрова и Тодор Христов попречиха на изпълнението на ветеринарномедицинските мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта при обявено вторично огнище на чума по дребните преживни животни.  

По смисъла на закона тези действия са грубо нарушение, тъй като поставят в риск живота и здравето както на животните, така и на хората, и водят до икономически загуби. 

Въпреки че Чумата по дребните преживни животни у нас беше овладяна, България продължава да има статут на страна, инфектирана с болестта, заради действията на стопаните в Болярово и отказа им огнището на заразата в града да бъде унищожено.

По тази причина България не може да влезе в процедура, която трае 6 месеца, за обявяването й на страна, свободна от чума по дребните преживни животни, съответно и да се освободят търговските отношения, допълниха от БАБХ.