Подобряване на производителността на млечните ферми чрез технологии, базирани на Internet of Things (IoT)и обработка на данни от машините от стопанствата са темите, по които работи екипът на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Белгия, Нидерландия, Германия и Италия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 176 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Как да вдигнем добива и да намалим разхода на гориво?

Внедряването на нови технологии в европейското млечно говедовъдство изостава в сравнение с други подсектори на земеделието. Данните показват, че по-малко от 20% от всички млекопроизводители използват инструменти за управление на продуктивността в говедовъдството и по-малко от 10% използват системи за мониторинг на фуражите и здравето на животните.

Този експериментален проект има за цел да насърчи внедряването на технологии в млекопроизводството чрез комбиниране на усъвършенстван анализ на големи масиви данни с технологии за обработка на данните от машините, използвани в стопанствата. Това ще позволи на фермера да разбере по-добре състоянието на животните си, да открие проблеми на ранен етап и да получи предложения за потенциални решения, като по този начин ще увеличи производителността на фермата.

Проектът цели да подобри производителността на млечните ферми чрез 3D наблюдение на активността на кравите и облачно-базирана обработка на данните. Това ще доведе до откриване на здравословни проблеми на ранен етап и ще даде възможност за генериране на по-точни анализи.

Сред очакваните резултати от изпълнение на експериментите са оптимизиране на репродуктивните възможности, намаляване на случаите на заболявания като ацидоза, клинична млечна треска и др., оптимизиране на приема на фуражи и медикаменти, както и намаляване на времето за наблюдение на благосъстоянието на млечните крави.

176 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!