През 2018 г. в Област Смолян са заявени с 40% повече говеда за подпомагане по линия на директните плащания в сравнение с 2014 г. Това заяви зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Смолян.

Животновъдите в Бургаско са отличници по овче мляко

Той уточни, че в областта се увеличават и заявените за подпомагане животни по схемите за овце-майки и кози-майки – с 27%. 

Статистиката сочи, че през 2018 г. в областта е добито над три пъти повече козе мляко отколкото през 2014 г. и с 21% повече биволско мляко. 

Увеличава се и производството на яйца с 12%.

През 2018 г. отглежданите кози и свине нарастват над два пъти спрямо 2014 г. 

В животновъдството най-застъпено е отглеждането на овце и говеда. През 2018 г. в областта те са съответно 2,5% и 1,5% от общия брой за страната. 

За последните пет години земеделските производители в областта са получили 171 млн. лв., което е близо 1,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс.

През 2018 г. делът на селското стопанство в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян е 8,4%, което е съществено над средното за страната (3,9%). 

Около 93% от използваната земеделска площ в областта през 2019 г. е заета с постоянно затревени площи, което благоприятства пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва около 5%.

Според изнесените данни площите със зеленчуци заемат около 85% от обработваемата земя в областта, като най-силно развито е отглеждането на картофи.

За периода 2014 – 2019 г. площите с трайни насаждения нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб – 0,3% от общите за страната. 

Значително се увеличават заявените за подпомагане площи със сливи, орехи и лешници.