С всяка изминала година проблемът с липсата на квалифицирани кадри за агросектора става все по-осезаем. Ето защо все по-осезаема става и необходимостта от подобряване на връзката между образователната система и бизнеса. Крачка напред в тази посока са направили на територията на община Кубрат, където по предложение на земеделци, и с подкрепата на общината, в Професионалната гимназия в града от скоро е създадена паралелка Техник-растениевъд.  

Ученици „превзеха“ Земеделската гимназия в Каварна

“Идеята за откриване именно на специалност Техник растениевъд в Професионалната гимназия до голяма степен е продиктувана от липсата на подготвени кадри в един традиционно земеделски регион”, сподели пред Агри.БГ Радка Великова, преподавател по професионална подготовка в Гимназията в Кубрат. С нея разговаряхме на открития ден на полето, организиран от зърнопроизводителя Мариела Йорданова, в чието стопанство това лято част от учениците ще изкарат производствената си практика. 

От две години в ПГ се обучават ученици по професията Техник-растениевъд, като първият випуск в момента е в 10-ти клас. Учениците тази година ще проведат производствената си практика в базите на земеделски фирми и коооперации в региона.


“Гимназията работи с с фирми и кооперации от цялата община, включително и по селата, от които са част от учениците ни, обясни Радка Великова. Практиката ще продължи общо 64 часа, като във всяко стопанство ще има наставник, който да отговаря за подготовката на учениците. Много е важно децата да видят как се случва всичко, научено до тук на теория в практиката.”

Радка Великова, която до преди няколко години се е занимавала със земеделско производство, сподели опита си колко трудно е намирането на подготвени специалисти - най-вече на трактористи. Наблюденията ѝ са, че в момента това е още по-трудно.

В 11 и 12 клас учениците ще преминат и през обучение по управление на селскостопанска техника и ще придобият правоспособност за управление на трактор, разказа Симеон Семов, преподавател по Учебна практика, водещ на квалификационните курсове за управление на селскостопански машини. Преди месец в Професионалната гимназия е закупен нов трактор Беларус с ремарке. В процес на изграждане е Учебен център с полигон към Гимназията, който ще бъде готов за началото на новата учебна година.

По информация на Радка Великова интересът от страна на учениците за включване в аграрната паралелка е достатъчно голям. Миналата година е направена пълна паралелка от 22 деца от цялата община. Очакванията са и през тази година да има същия интерес към специалността.