Африканската чума по свинете удари животновъден обект с източнобалкански свине в землището на село Господиново, община Бяла, сочи справка в сайта на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията от 19 юли се съобщава, че огнището е първично, а животните в него се насочват за евтаназия. Не е посочен броят им. Определена е трикилометрова предпазна зона и периметър от 10 км наблюдавана зона, която включва град Бяла и селата: Самотино, Горица, Попович, Долино, Юнец, Шкорпиловци, Детелина, Рудник, Старо Оряхово.

Всички свине, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди в определената трикилометрова зона, също ще бъдат умъртвени по хуманен начин. Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине в област Варна, с изключение на фамилните ферми, намиращи се извън населените места.

Последният случай със заразени и евтаназирани източнобалкански свине бе от август 2020 г., когато заразата бе открита в стадо от 212 животни във варненското село Юнец.

Служебният заместник-министър на земеделието Георги Събев възложи на Изпълнителната агенция по горите да потърси терени за отглеждане на източнобалкански свине, където могат да се издигнат ограждения с цел предпазване от чумата.

Въпреки че болестта започна сякаш да отстъпва и световните пазари тръгнаха да се възстановяват, заплахата от заразата продължава да е реална. Справка в Модул „Лов” на БАБХ показва, че положителните проби при дива свиня за последните 2 месеца са 31 броя.