Износът на продукция от руските заводи за земеделска техника през първите 7 месеца от настоящата година в сравнение със същия период година по-рано е скочил с 23% до 8,6 млрд. рубли, информира Росспецмаш.

Мега агропроектът, който ще увеличи доходите на хиляди фермери

За януари-юли 2020 г. най-голям ръст на доставките в чужбина е регистриран в следните сегменти: пръскачки, зърнокомбайни, машини за прибиране на реколтата, брани, трактори и плугове.

Основните пазари за руските машини са страните от ОНД, Европа и Близкия Изток.

През 2020 г. е регистриран ръст на доставките в чужбина в парично изражение в редица страни от ЕС, сред които са Чехия (5,4 пъти), Холандия (2,3 пъти), България (41%), Франция (20%) и Германия (8%). Намалели са поръчките от Полша и Словакия.

По отношение на страните от ОНД ръст на доставките на руска земеделска техника има в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.

От 2013 г. износът на селскостопанска техника руско производство расте всяка година. Това е обусловено от повишаването на конкурентоспособността й и икономическата й ефективност. През последните години Русия разработва иновационни модели, адаптирани за работа в различни условия и на сложни терени.

Немалък принос има предложената от правителството държавна подкрепа. Сериозен ефект дава програмата за субсидиране, финансирането на компании, за да излагат продукцията си на международни изложения, и др.

Темповете на ръст на износа на руска земеделска техника през 2020 г. можеха да бъдат по-големи, ако не бяха въведени ограничителни мерки заради COVID-19, в това число отмяна на редица международни отраслови изложения.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Румъния намалява ДДС на местната агротехника

Два вида техника издърпаха пазара на агромашини

27% спад в покупките на трактори за половин година