Пазарът на земеделско оборудване в световен мащаб показва сериозна динамика заради увеличаването на населението и необходимостта от повишаване на добивите за удовлетворяване на търсенето на продукти. Ръстът на покупателната способност на населението, бързата индустриализация и гладът за висококачествени храни увеличават пазарните перспективи в краткосрочен план, информира croplife.com.

Румъния намалява ДДС на местната агротехника

Повсеместно правителствата предприемат различни инициативи – чрез субсидии, данъчни облекчения и кредити, за да подобрят селскостопанския отрасъл, особено в развиващите се страни, тъй като икономиката там е силно зависима от него.

Смарт решенията, използването на безпилотни летателни апарати и роботи откриват нова ера в селското стопанство. Цифровото земеделие се налага все по-вече. Ето кои са факторите, които ще тласкат пазара на агротехника нагоре:

1. Растящото търсене на храни

Нарастващата потребност от земеделска продукция спомага за увеличаване на търсенето на съвременно оборудване за сеене и торене. За периода 2020 – 2026 г. се очаква ръст на продажбите на техниката за тези две дейности с 6% на годишна база.

2. Приносът на биоземеделието

В земеделски развитите страни активно се разраства биопроизводството. Все повече фермери ще използват нова техника, за да отговорят на изискванията на потребителите - повече грижа за околната среда и по-малко агрохимия. Така в САЩ повечето трактори, комбайни и косачки вече са екологично безопасни и съответстват на определени еконорми.

3. Приносът на животновъдството

Доколкото с всяка следваща година в света се увеличава потреблението на животинска продукция, расте и нуждата от фуражи. До 2026 г. прогнозите гласят, че ще има ръст на продажбите на косачки. Акцентът ще бъде при дисковите косачки, които косят чисто и бързо маневрират. Те ускоряват процеса на заготовка на сеното и фуража. Ще се търсят повече сламопреси.  

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Сливопроизводители си улесняват живота с комбайни за малини

Що е то подземно фермерство

Как ще се движи тракторът през 2040 г.