Около 3 хил. дка на територията на цялата страна са свободните имоти от Държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 г., които са подходящи за производство на зеленцучи.

Четете още: Дългогодишни животновъди питат: Защо не получихме обвързана подкрепа?

 

Това са свободни земи, които са поливни и са подходящи за предоставяне на желаещите, съобщиха от аграрното министерство след заседанието на Консултативния съвет по поземлени отношения. 

За създаване на трайни насаждения от Областните дирекции „Земеделие“ прогнозират, че са подходящи около 5 600 дка. Това са обемите за държавните земи с новите изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

По време на заседанието министърът на земеделието и храните Кирил Вътев е отбелязал, че е важно да се регламентира животновъдите да получават приоритетно и дългосрочно пасища от Държавния поземлен фонд, които са в близост до животновъдния им обект.  

На заседанието са обсъдени текстове от законопроекта за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с разпределението на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) и Общинския поземлен фонд (ОПФ) на животновъди.