През близките 10 години Индия и Пакистан ще демонстрират най-високите темпове на ръст на производството на сурово мляко в света. До 2027 г. делът им на световния пазар ще достигне 34%, пише изданието The DairyNews, позовавайки се на становището на Берхе Текола, представител на FAO. Той бе на събитието IDF в Южна Корея, посветено на млечната индустрия.

Световният пазар на зърно нарасна до 2.676 млрд. тона


Ако днес Индия произвежда примерно същия обем сурово мляко като ЕС – 160 млн. тона, то до 2027 г. този показател ще достигне 250 млн. тона срещу 170 млн. тона за ЕС.

Очаква се Индия и Пакистан да регистрират съществен ръст на потреблението на млечна продукция. На първо място в сегмент пресни млечни продукти.

Основните страни износители (ЕС, Нова Зеландия, САЩ, Австралия и Аржентина) ще увеличат производството на преработено мляко и ще развият международната търговия. До 2027 г. делът им в световния износ на мляко ще достигне 79%.