1,074 трлн. евро ще бъде бюджетът на Европейския съюз за следващия 7-годишен период - 2021-2027 г. Това реши рано тази сутрин Съветът на Европа след историческо 90-часово заседание.

Директни плащания и ПРСР: Ще изяде ли инфлацията от парите на фермерите?

От Многогодишната финансова рамка (МФР), по която страните членки постигнаха съгласие, зависят и средствата за земеделие - бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП). ОСП определя директните плащания за земеделците (Първи стълб от ОСП) и бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (Втори стълб, или Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Заедно с бюджета на МФР министър-председателите на 27-те страни членки приеха и плана за възстановяване на ЕС от пандемията от коронавирус COVID-19, който ще бъде финансиран с допълнителния инструмент New Generation EU. 

Неговият бюджет е 750 млрд. евро по цени от 2018 г. 390 млрд. евро от тях ще бъдат предоставени на страните членки под формата на безвъзмездна финансова помощ, а останалите 360 млрд. евро - като заеми за справяне с кризата. В рамките на инструмента New Generation се отпускат и допълнителни 7,5 млрд. евро за Втори стълб на ОСП - фонда за развитие на селските райони.

Общата сума, която страната ни ще получи съгласно МФР и допълнителния инструмент за подпомагане заради пандемията, е 29 млрд. евро, стана ясно от изявление на министър-председателя Бойко Борисов в социалните мрежи.

"За първи път за България са предвидени и допълнителни 200 млн. евро за най-слабо развитите региони - за засилване на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места. В условията на тежка световна криза, породена от коронавируса, и при изключително трудни преговори защитихме и запазването на европейското финансиране за кохезионната и селскостопанската политика за страната ни, като за кохезионна политика са заложени 9 млрд. евро, което е с 800 млн. евро повече от настоящата МФР", пише още Борисов.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.