Новото бюджетно предложение за Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз предвижда по-малко средства за директни плащания и развитие на селските райони в коригирани с инфлацията стойности, макар и привидно в текуща стойност парите да са повече.

За това алармираха европейски експерти и анализатори още при представянето на документа от Европейската комисия.

Директни плащания и ПРСР: Ще изяде ли инфлацията от парите на фермерите?

В стойности, коригирани спрямо нивото на цените от 2018 г., намалението на общия бюджет за земеделие спрямо предходния програмен период е в размер на близо 9%, а за директните плащания - достига почти 10%, изчисляват експертите.

Предишното предложение на Европейската комисия от 2018 г. за парите за земеделие през новия програмен период 2021-2027 г. беше на дори по-ниски нива - 365 млрд. евро, поради приетите политики в общността субсидиите за селско стопанство да бъдат намалени с времето.

Заради кризата, причинена от пандемията от коронавирус COVID-19 обаче и стремежа секторът да бъде подпомогнат в тежката ситуация, институцията отправи ново предложение миналия месец, в което бюджетът за ОСП 2021-2027 е завишен на 391 млрд. евро или със 7% повече в номинално изражение, отколкото в предходното предложение от 2018 г.

Преизчислени в цени от 2018 г. обаче тези 391 млрд. евро всъщност възлизат на едва 348 млрд. Това е значително по-малко, съотнесено към средствата, с които разполагаше ОСП в предходния програмен период 2014-2020. Тогава за земеделие бяха разпределени 375 млрд. евро, които преизчислени по цени от 2018 г. възлизат на 382 млрд. евро. Така излиза, че всъщност новият предлаган бюджет на ОСП е с 9% по-нисък в реално изражение от този за 2014-2020 г.

В новото предложение за Първи стълб на ОСП - директните плащания, са предвидени 290 млрд. евро (258 млрд., коригирани спрямо 2018 г.), за Втори стълб - развитие на селските райони - 84 млрд. евро (75 млрд. по цени от 2018 г.) и допълнителни 16,5 млрд. за Втори стълб (15 млрд. евро към 2018 г.) по новия инструмент за подпомагане Next Generation EU, създаден заради кризата. Освен това, държавите членки имат възможността да прехвърлят до 15% от бюджетите си по ОСП между двата стълба и така да адаптират по-добре изразходването на средствата спрямо нуждите си, припомнят от ЕК.

Не закъсняха и реакциите на предложението за нов бюджет на ОСП от европейските земеделски организации. Мозъчният тръст "Ферма Европа" отбелязва, че ЕК „просто поддържа предложението си от миналия февруари“, което представлява „драстичен спад от 12%" спрямо предходния програмен период. Те изчисляват, че планът поддържа старото предложение за Първи стълб и представлява намаление на Втори Стълб с 6% спрямо него. 

Добавянето на 16,48 млрд. евро в рамките на Възстановителния пакет за Втори стълб по текущи цени "е много далеч от компенсиране на бюджетните съкращения, направени в постоянни евро”. 

Цялостното предложение „не предлага никаква реална перспектива и Комисията планира да постави „допълнителни ограниченията за индустрията, без в крайна сметка да й се даде възможност да инвестира масово, за да се подобрят икономическите и екологичните резултати. Резултатът ще бъде „по-малък доход и капацитет за инвестиране в бъдеще“.

От своя страна, президентът на най-голямата фермерска организация в ЕС - Копа- Коджека, приветства увеличението от 15 млрд. евро за развитие на селските райони като „първа положителна стъпка“, но изрази разочарование по отношение на  разпределените суми по ОСП в преразгледаното предложение. Той подчерта, че намаляването на директната подкрепа в период, в който се оказва толкова силен натиск и се отправят завишени изисквания към земеделските производители, е просто неприемливо.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.