Животновъд от русенското село Караманово е загробил тайно 46 овце от своето стадо в близко дере, без да информира ветеринарните власти, нито кмета.
 
 
Сигналът за зловещата находка в дерето е подаден в Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ) в Русе на 16 юли тази година, а случаят стана известен от въпрос на депутата Георги Стоилов към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
По сигнала ветеринарните власти са извършили проверка на овцеферма № 7130-0490 в село Караманово, община Ценово, като поискали писмено обяснение на собственика. Неговата версия е, че на 9 юли по време на краткотрайна буря той е изпуснал стадото си от 124 овце в неожъната пшенична нива.
 
На следващия ден животните започнали да умират по неизвестна причина и в дните до 13 юли броят на мъртвите достигнал 46 овце. 
 
„Собственикът на дребните преживни животни самоволно изхвърля труповете на умрелите животни в дерето на село Караманово, като впоследствие запръстява. За тези действия на фермера не са уведомени официалния ветеринарен лекар и кмета на населеното място“, посочва министър Румен Порожанов в писмен отговор на въпроса.
 
 
За нарушението са съставени констативен протокол и Акт за установяване на административно нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност.
 
Министърът уточнява, че теренът - земеделска земя, е бил определен за депониране на животински отпадъци с решение на Общинския съвет на територията на община Ценово е в процедура на смяна на предназначение и има съгласуван проект за промяна на ПУП.
 
Нарушението става в дните, когато цялата страна следи с тревога заразата от чума по дребните преживни животни в областите Ямбол и Бургас.