Пет организации от сектора на млечното говедовъдство представят проблемите си. 

Обединени български животновъди, Асоциация на биволовъдите в България, Национален съюз на говедовъдите в България, Съюз на животновъдите в България и Институт на жените фермери в България дават пресконференция на тема „Да спасим Българското мляко и да се противопоставим на целенасоченото унищожаване на българското млечно животновъдство“. 

Тежката и продължителна икономическа криза, новите изисквания и Регламенти на ЕС, климатът, липсата на работна ръка и др. обричат българското млечно говедовъдство на провал, казват от бранша. Според тях управляващите не са предприели адекватни мерки за спасяване на подотрасъла, въпреки протестите. 

Освен това те искат да се преразгледат отново предвидените ставки в Стратегическия план, да отпадне модуларната ставка при обвързаното производство и да се осигури необходимия бюджет по преходната национална помощ за не обвързаната подкрепа, съответстващ на ставка 190 лв. на говедо и 350 лв. на бивол с нулев процент на задържане. 

Необходимо е да бъдат потърсени инструменти и форма за тяхното увеличение или допълването им с национални механизми и да се изпълнят подписаните в меморандума точки, посочват животновъдите.