Близо 25,7 млн. лв бяха утвърдени от Управителния съвет на ДФ “Земеделие“ за отпускането на държавна помощ de minimis за животновъди, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки. Ставките за подпомагане може да видите тук.

Пшеница 2020: Голяма част от фермерите са с добиви под 200 кг/дка

Схемата цели да подпомогне животновъди, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от COVID-19, но преди тя да стане факт Агри.БГ запита родните фермери: „Нужен ли е de minimis за животновъди заради сушата?“

В анкетата се включиха 366 участници. 84% от тях са потвърдили нуждата от допълнително подпомагане заради засушаването, като са изтъкнали различни причини.

Най-много животновъди, 32%, са заявили желание да получат de minimis, защото „пасищата изгоряха и има повече разходи за изхранване на животните“. 

„Да, не само заради сушата, а и заради ниските изкупни цени и свитите пазари“ е отговорът, който са посочили 31% от анкетираните.

Освен държавна помощ 21 % от отговорилите смятат, че са нужни и други мерки за подпомагане на сектора.

18% не одобряват това да има de minimis само за животновъдство, защото климатичните промени засягат всички сектори, а други 22% заявяват, че в техният район няма суша и затова не се нуждаят от de minimis.

Само 3% смятат, че не е нужно допълнително държавно плащане, защото извънредната мярка COVID-19 ще бъде достатъчна като помощ. Такъв е и процентът на участниците, които не могат да преценят.

Резултатите от анкетата красноречиво показват, че родните животновъди като цяло имат нужда от de minimis, а не малка част от тях настояват и за още мерки за сектора. 

Включете се в новата анкета на Агри.БГ: Одобрявате ли предложения данък за едрите земевладелци?