Нужен ли е de minimis за животновъди заради сушата?

 • Да, пасищата изгоряха и има повече разходи за изхранване на животните.
  34%
 • Да, не само заради сушата, а и заради ниските изкупни цени и свитите пазари.
  30%
 • Да, но са нужни и други мерки за подпомагане.
  21%
 • Не, извънредната мярка COVID-19 ще бъде достатъчна като помощ.
  1%
 • Не, в моя район нямаме проблем със сушата.
  6%
 • Не, климатичните промени засягат всички сектори.
  5%
 • Не мога да преценя.
  0%