Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди 25 660 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки. 

De minimis за животновъди: Кой ще получи извънредната държавна помощ?

Схемата цели да подпомогне животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от COVID-19. 

На подпомагане подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020. 

Животновъдите ще бъдат подпомогнати за заявения брой животни за Кампания 2020 по схемите за обвързано подпомагане за животни и по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), но за не повече от допустимия брой животни за Кампания 2019.

Предвидените ставки за подпомагане са:

•    до 40 лв. до 50 животни; до 20 лв. над 50 животни за млечни крави под селекционен контрол;
•    до 40 лв. до 50 животни; до 20 лв. над 50 животни за млечни крави;
•    до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
•    до 40 лв. до 50 животни; до 30 лв. над 50 животни за месодайни крави и/или юници;
•    до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол; 
•    до 80 лв. за биволи; 
•    до 15 лв. до 200 животни; до 10 лв. над 200 животни за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
•    до 10 лв. за овце-майки и/или кози-майки в планински райони;
•    до 10 лв. за овце-майки и/или кози-майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

Предстои ДФЗ да изготви указания за прилагане на схемата съвместно с компетентните дирекции на МЗХГ. Те ще бъдат публикувани на сайта на Фонда.