Одобрявате ли предложения данък за едрите земевладелци?

Резултати