Земеделското министерство гласи да стартира прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

Как оцелява месодайното говедовъдство в пандемия и суша

Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство, научи Агри.БГ.

Предлаганите ставки са в същия размер, както и през 2020 г.:
   • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
  • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
  • до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
 • до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
   • до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
  • до 80 лв. за биволи;
  • до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
  • до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол.


По информация на Агри.БГ обаче, всички животновъдни браншове настояват за увеличение на ставките. Опитът от миналата година показа, че отпусканите суми не са достатъчни за животновъдите, да се справят с всички обстоятелства, породени от пандемията, а и не само.

Все още се очаква да стане ясна датата, от която ще отвори приема. Ясно е обаче, че на подпомагане ще подлежат земеделски стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за животни или по преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Общият размер на средствата по схемата de minimis, който един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни данъчни години.