От 16 до 18 юли Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) ще проведе работни срещи с овцевъди и козевъди в шест областни града – Стара Загора, Пловдив, Шумен, Разград, Добрич и Варна.

Регистрацията по член 137 – на границата между два закона

Идеята на организаторите е да се даде ясна картина за ситуацията и да се работи в посока към законодателна промяна в подкрепа на дейността на овцевъди и козевъди, които не отговарят на изискванията.

По време на срещите производителите ще имат възможността да споделят вижданията си относно настоящия формат на член 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, който регламентира тяхната дейност. Ще бъдат разгледани и обсъдени проблемите, които произтичат или биха произтекли от актуалния текст на Закона.

Търсеният ефект е НОКА да организира целево последващото прокарване на идеи за конкретни промени в изискванията. Целта е потенциалните промени да адресират по адекватен начин разрешаването на казусите, които стоят пред най-уязвимите фермери.

Организаторите призовават за присъствието на всички производители, които срещат затруднение с покриването на нормите по член 137. Те са убедени, че адресирането и елиминирането на въпросните проблеми произхожда от тяхното конкретно идентифициране. А то няма как да се случи, без да има открит диалог с крайния потърпевш, а именно – българския производител.

16 юли

•    Стара Загора – бул. Патриарх Евтимий 23, хотел City, зала „Загора”, 11:00 – 13:00 часа;
•    Пловдив – бул. Освобождение 3, хотел SPS, зала „Пловдив”, 15:00 – 17:00 часа;

17 юли

•    Шумен – ул. Оборище 1, хотел Шумен, зала „Тича”, 11:00 – 13:00 часа;
•    Разград – ул. Стадиона 2, хотел Мимоза, зала „Ресторант”, 15:00 – 17:00 часа;

18 юли

•    Добрич – ул. Независимост 2, хотел Добруджа, голяма конферентна зала, 11:00 – 13:00 часа;
•    Варна – кв. Чайка 190, хотел Адмирал (бивш Best Western Park Hotel), Конгресна зала, 15:00 – 17:00 часа.

Всички срещи ще бъдат съобразени с предприетите противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19, уверяват от НОКА.