От няколко години регистрацията по член 137 от Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВМД), която гарантира допустимост на кандидатите по мярка 14 за хуманно отношение към животните, притеснява животновъдите. За много от тях тя е свързана с липса на финансова и юридическа възможност да изпълнят изискванията.

Министерството: Започна приемът по подмярка 5.1 за животновъди

Според наблюдения на бранша между 60% и 70% от овцефермите и козефермите в България не са регистрирани по член 137. Става дума за хиляди ферми, които не са адаптирани към посочените изисквания поради простата причина, че не разполагат с нужните финансови средства.

Въпросът е повдиган и по време на Консултативните съвети по животновъдство с апел да се провери как стоят нещата с нормативните изисквания в три държави – Румъния, Гърция и Хърватия, за които от бранша приемат, че са близки като устройство до българските ферми и въобще като цяло до начина на отглеждане на овце и кози. 

„За нас не е допустимо като организация такъв голям процент от овцефермите и козефермите да не отговарят на изискванията и в същото време да има такъв член в закона. Този член няма как да сработи, защото не виждаме кой ще поеме политическата отговорност да каже „Довиждане“ на 5 хиляди ферми или направете еди каква си инвестиция“, коментират от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

По думите на бранша има много пропуски, натрупани в годините. Член 137 има определени изисквания за работата на един животновъден обект, към които обаче не всички ферми са адаптирани. Голям проблем за някои стопани например е невъзможността да си извадят нужните документи за собственост, както и за условията на сградния фонд. 

„На времето купуваш сграда. По нотариален план тя се води селскостопански склад. Сега, за да ти издадат удостоверение, трябва да смениш предназначението на сградата и тя вече да се води овцеферма“, дават пример от НОКА.

Друг проблем са изискванията, свързани с инвестиции – за помещения, за съхранение на млякото.

„Нямаме нищо против. Въпросът е, че това не става от днес за утре. Трябва някой да помисли на хората какво наистина им трябва“, убедени са браншовиците.

Те са поставили въпроса и пред земеделския министър Десислава Танева и зам.-министър Янко Иванов с апел да се обследва дали има такова изискване в другите държави.

„Нека да има диференциране на плащанията за новия програмен период. Тоест за тези, които са покрили изискванията на член 137, да има разграничаване в ставките“, предлагат от НОКА.

 

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАША НОВИНА