Селското стопанство на България е източник на продукти, които намират отличен прием на чуждестранните пазари. Водещи стоки в износа ни през тази година са житните култури,  слънчогледът и тютюните.
 
 
Това показват предварителните данни на НСИ за първото полугодие на 2017 г., обработени от експерти на Министерството на земеделието,  храните и горите (МЗХГ).
 
Аграрният стокообмен на страната през първите шест месеца на тази година е на обща стойност 3.170 млрд. евро или с 4,4% повече в сравнение със същия период на 2016 г. Търговското салдо на България в сектора се запазва положително – стойността на експорта надхвърля тази на импорта.
 
 
Стойността на положителното салдо в търговията ни със селскостопански стоки обаче се свива до 60.4 млн. евро, при 374.7 млн. евро за същия период на 2016 г.
 
При износа на селскостопански стоки се забелязва намаление с 5,3% до 1.615 млрд. евро, което се обяснява със свиването на експорта на царевица – с около 50%, и на пшеница – с 22%. 
 
До края на годината обаче е възможно понижението да бъде компенсирано във връзка с добрата реколта 2017 от основните зърнени и маслодайни култури, смятат експертите.
 
 
Експортът на житни растения продължава да заема най-голям относителен дял в структурата на аграрния износ на страната – 14,3%, следван от маслодайните семена - 13,1%, и тютюн и обработени заместители на тютюна – 9%.
 
Следват мазнините и маслата от растителен или животински произход и хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения. Те формират между 7% и 9% от стойността на общия аграрен износ на страната. При всяка от тези групи се наблюдава увеличение на износа спрямо същия период на 2016 г.
 
Сред останалите по-значими групи нараства износът на мляко и млечни продукти, птичи яйца и естествен мед; хранителни продукти от плодове и зеленчуци; разни видове хранителни продукти и безалкохолни и алкохолни напитки и оцет.
 
Намалява експортът на меса и карантии; какао и какаови продукти, и остатъци от хранителната промишленост и приготвени храни за животни.
 
Вносът на селскостопански стоки нараства с 16,8% спрямо първото шестмесечие на 2016 г., като достига 1.555 млн. евро.
 
Основната причина за това е трикратното увеличение на доставките на царевица за преработка, свързано с отпадането на ограниченията за производство на захар и изоглюкоза в ЕС в сила от октомври 2017 г.
 
През първите шест месеца на 2017 г. се увеличи вносът на почти всички основни групи селскостопански продукти.
 
Най-значителен в стойностно изражение остава импортът на меса и карантии. При него се отбелязва ръст от близо 15% на годишна база и формира 11,3% от общия аграрен внос за периода. 
 
Вносът на житни растения нараства над два пъти спрямо съответния период на 2016 г., а този на маслодайни семена – с 46%. 
 
През първата половина на тази година българският пазар е приел от чужбина по-големи количества мляко и млечни продукти, птичи яйца и естествен мед; зеленчуци; плодове; захар и захарни изделия; кафе, чай и подправки; храни, приготвени на базата на житни растения и други.
 
Намалява единствено вносът  на какао и какаови продукти.